PODĚKOVÁNÍ
„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“ - Mahátma Gándhí
DĚKUJEME!

Kamil Vacek & TCCM Přítel, kamarád. Díky trenére, díky Tobě jsme překonali extra náročné začátky, a překonáváme se dál.

Special thanks to Hanka Čechová - Vojtovka. Hanka má Ronju pod rukama od jejích 5ti měsíců. Věříme, že její svatořečení se blíží. Je úžasná, trpělivá, chápající, ochotná. Výjimečná!

Special thanks to Jana Řandová alias Jája. Ronjičky asistentka a součást rodiny. Její jméno zní u každé ukolébavky :)

ségře Baruškitě a neteři Katarce

Josefu Kubičkovi, nejlepšímu dědovi

bráchovi Lombardovi

Míše Kamenské & her love company

Lucing Moravové a Ivank Lipové Musilové

Anče a Jirkovi z Petrova

Lišce a Rudovi

Katce Horáčkové

Darině Blosgeberové

Viole Fetisové, že mi vdala starší dceru

Matoušovi Langerovi, příteli v nouzi

ségře Leušce, za to, jak je skvělá

Darče, přítelkyni v nouzi

Marcele a Vojtovi z Petrova

Ivě Šuntilové a jejímu muži Frantovi

Alžbětě Fleischmannové, prababi

Heleně Blosgeberové, babi

Terezce Hrabákové

Lutře Lucii Lucáně

Tonnymu Zlámalovi

Tomášovi Říhovi

Martině Tonkové

Martině Willmannové

Ireně Kubicové

Kamile Markové

Milanu Kaslovi

Danielu Častvajovi

Týmu NWoW Engine Marie Hennen + Andreas Gehrmann + Marketa Alešová

Martinu Horákovi

Lindě Hrubešové

Azaritě Tiu známé také jako Stáňa :)

Radce Hojgrové

Lýdii Pfister

Andree Prchalové

Karolíně Šípalové

Radce Štýrské

Honzovi Beránkovi

Kristýně Čornejové

Tereze Habartové

Martinu Robešovi

Igorovi Golodnyiemu

panu Kravčíkovi

Gabriele Vopatové

Petrovi Szczepanikovi

Michalovi Kocánovi

vy víte za co :)

Heleně Tabakovové & family, za zapůjčení bytu s vanou a víkendovou pomoc v Bedřichově včetně společného vyklopení Ronji z kočárku a následné návštěvě Liberecké nemocnice

Tomášovi Krejčímu za zapůjčení Yacht Klubu včetně maminky a tatínka

Martina Löfler, za polívky v nouzi

Zuzanka Čermáková, za hodně miminkovských věcí v pravý čas  a uspořádání několika sbírek včetně té v hospodě a u dětí :)

Michaele Lindě Thomas & crew, zapůjčení domu s bazénem a podporu!!!!

Zuzaně Čítkové, za průběžnou a boží podporu a objednávky kytek

Markétě Ovsíkové za průběžnou a boží podporu a objednávky kytek

Darině Hrdinové, za skvělou doktorku

Monice Horákové, za šérování zahrady

Magdě Štorkové, za zapůjčení domu s vanou a maminkou

Lence Plassové Lucce Přibulové,

za pentatonickou zvonkohru

Petře Veltlické, za čínské houby

Nikol Krejčové a Martinu Markovi

za masáže

Janě Hašplové

Marii Noe

Adéle Zrubecké

Všem třem skvělým aromateraputkám za nezjištnou aroma pomoc a skvělé rady
a léčebné vůně

Markovi Jehličkovi, za zapůjčení káry a pobyt na faře

Ivě Jakešové

Adamovi Smékalovi

Lucce Lankašové- Matouškové

sestry pneumologického oddělení v Motole 

sestry dětského infekčního oddělení Plzeň

paní doktorka Doušová

sestry a bratr gastroenterologického oddělení 

paní doktorka Mikulecká

paní doktorka Fišárková

paní doktorka Cíbochová

neonatologie Motol

neurochirugové Motol

Ranná péče EDA

Sarema Liberec

Linde - pan Jakub Nápravník

Vedení radnice Prahy 7

Facebook Sousedské vaření Letná

Facebook Letenská parta

Facebook Zdravé děti naše

Facebook Život dětem

Facebook všem přátelům za neutuchající lajky :)

Google

 

Nadace, které nám pomáhají

Nadace Život dětem nám umožnila cvičení  v Therapy Centu a budeme moci uhradit velkou část výdajů na zdravotní asistenci. Také nám pomohla mezi svými příznivci najít místo pro rekonvalescenci Ronji po těžkém zápalu plic! Díky také za osobní přístup!

LESY ČR vyslyšeli naši prosbu o pomoc a přispeli nám

na úpravy na Ronji novém autě. To pro nás znamená, že Ronja už lépe sedí v autě, lépe se do něj dostává, vejdou se nám tam všechny přístroje a  my se s ní dostaneme na fyzioterapie, léčebné pobyty a hlavně na zdravý vzduch i v době, kdy bývají silnice špatně dostupné.

Výbor dobré vůle nám přispěl na pořízení náhradních čidel a kabelů k oxymetru.

Nadace Naše dítě se rozhodla koupit Ronje mobilní kyslíkovací přístroj, uhradila doplatek na rehabilitační židličku. Obě věci nám v tom nejlepším slova smyslu obrátili život naruby. 

Nadační fond pro předčasně narozené děti

a jejich rodiny nám pomohla uspořádat sbírku

na Ronjičky fyzioterapie, léčebné pobyty a zdravotní pomůcky. Zapůčila vysoce funkční čističku vzduchu a od roku 2019 bude hradit asistence pro Ronju a náklady na psychologickou pomoc pro rodiče.

Konto Bariéry nám přispělo na úhradu rehabilitačního kočárku a zaplatilo pulsní oxymetr, díky kterému Ronja dýchá.

V těchto nadacích pracují konkrétní lidé, s jejichž pochopením, pomocí a obětavostí máme možnost pečovat o naši dcerku. Z celého srdce vám děkujeme!