top of page

Výroční zpráva nadačního fondu RONJA 2022

ZALOŽENÍ

 

Nadační fond Ronja byl založen dne 28. září 2022.

Celým procesem založení nás provedl právnický tým Všeprospolek.cz.

Oficiální sídlo nadačního fondu Ronja je Velká Javorská 10, Žandov, v Libereckém kraji.

 

 

CÍLE

 

V roce 2022 bylo cílem založit oficiálně zapsaný nadační fond Ronja, definovat jeho činnosti v nejbližší budoucnosti, zorientovat se v oblasti nadačních fondů a připravit základní prezentaci fondu.

 

 

ČINNOST 10/11/12/ 2022

 

 

1) Bankovní účet

 

Založení a nastavení bankovnictví a bankovního účtu u Reifessen Bank  s číslem: 1333 7788 / 5500

 

 

2) Prezentace

 

Vytvořili jsme logo a základní grafickou prezentaci nadačního fondu.

 

Během října a listopadu vznikla základní internetová prezentace nadačního fondu www.nfronja.cz. Informuje o činnostech, kterým se nadační fond věnuje a představení dlouhodobých cílů.

 

Upravili a aktualizovali jsme také prezentaci osobních stránek Ronji Kubíčkové www.ronjicka.cz

3) Projekt vyvýšená pískoviště pro hendikepované děti

 

Definování cílů a podoby projektu.

Vytvoření prezentace projektu, rozpočet a podání projektu nadaci Kuře dětem.

Oslovení zkušené architektky přírodních dětských hřišt s žádostí o nákres pro následné technické provedení

 

4) Projekt vyvýšené záhony pro hendikepované děti

Základní výzkum dostupných realizací u nás a v zahraničí.  Vytvoření prezentace projektu.

 

 

5) Paliativní odlehčovací centrum Velká Javorská

 

Vytvoření prezentace s dlouhodobým cílem projektu.

 

Zahájení základních stavebních prací pro bezbariérové řešení odlehčovacího centra.

 

Schůzka s Nadací rodiny  Vlčkových ohledně paliativní péče a možné spolupráce v budoucích letech.

 

6) Asistenční služby Hornomlýnská o.p.s.

 

Pomoc s asistencí Ronji Kubíčková od spolku Hornomlýnská.

 

 

 

PŘÍJMY

 

Celkové příjmy od podporovatelů nadačního fondu za rok 2022

55 348 Kč

 

 

VÝDAJE

 

Celkové výdaje za rok 2022

9 029 Kč / Asistenční služby Hornomlýnská

bottom of page